Ιδιωτική, κρυπτογραφημένη αλληλογραφία και cloud χωρίς πρόσβαση τρίτων

Οι πληροφορίες σας είναι αποκλειστικά δικές σας.
Τελεία και παύλα.

Περισσότερα για το προϊόν

Τι είναι το Beeble;

Δημιουργήσαμε έναν ασφαλή χώρο αλληλογραφίας και αποθήκευσης στο cloud, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία του απορρήτου.

Η πλατφόρμα Beeble δημιουργήθηκε ευθύς εξαρχής με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς να μην έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του χρήστη, εκτός από τον ίδιο τον χρήστη.

Στους διακομιστές μας, οι πληροφορίες δεν αποθηκεύονται, αποστέλλονται ή υφίστανται επεξεργασία σε ανοιχτή μορφή. Δεν έχουμε πρόσβαση στους κωδικούς πρόσβασης και τα κλειδιά κρυπτογράφησης του χρήστη. Όλα τα δεδομένα πρώτα κρυπτογραφούνται στη συσκευή του πελάτη και στη συνέχεια φτάνουν σε εμάς. Αυτό σημαίνει ότι ούτε εμείς, ούτε κάποιο τρίτο μέρος μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε εμάς και να διαβάσει το περιεχόμενο της αλληλογραφίας ή των αρχείων χωρίς τη συμμετοχή του χρήστη στον οποίο ανήκουν.

Δείτε τα οφέλη

Γιατί να επιλέξετε το Beeble;

Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων τους.

cloud padlock icon

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο μοναδικός κωδικός πρόσβασης και τα κλειδιά κρυπτογράφησης είναι γνωστά μόνο σε εσάς. Ούτε εμείς ούτε κάποιος άλλος μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες χωρίς την άδειά σας. Αυτό ισχύει τόσο για την αλληλογραφία όσο και για το cloud.

code icon

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Όλη η αλληλογραφία και τα αρχεία κρυπτογραφούνται με δοκιμασμένους κρυπτογραφικούς αλγόριθμους. Αυτό αποκλείει τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες σας από τρίτους. Ακόμα κι εμείς δεν μπορούμε να τις διαβάσουμε.

padlock icon

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Δημιουργήσαμε μια κατανεμημένη, αποκεντρωμένη υποδομή για την αποθήκευση κρυπτογραφημένων δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες προστατεύονται και αναπαράγονται γεωγραφικά σε διαφορετικές χώρες.

Οι πιο σημαντικές πληροφορίες είναι πάντοτε στη διάθεσή σας

Πραγματικά ασφαλής, κρυπτογραφημένη αλληλογραφία και αποθήκευση στο cloud για μέγιστη προστασία του απορρήτου.

Συμβατότητα με τη συνήθη αλληλογραφία

Η κρυπτογραφημένη αλληλογραφία και τα αρχεία μπορούν να σταλούν σε παραλήπτες που χρησιμοποιούν παραδοσιακά email. Με αυτόν τον τρόπο, θα διατηρήσετε την ασφάλεια της επικοινωνίας με οποιονδήποτε συνομιλητή.

Ευκολία στη χρήση

Το Beeble λειτουργεί σε οποιαδήποτε συσκευή και η προστασία των δεδομένων σας γίνεται αυτόματα και χωρίς να την αντιλαμβάνεστε. Για να χρησιμοποιήσετε την αλληλογραφία και το cloud, δεν απαιτείται εγκατάσταση επιπλέον προγραμμάτων ή πρόσθετων.

Συνύπαρξη αλληλογραφίας και cloud

Η αλληλογραφία και το cloud στο Beeble είναι ενσωματωμένα μεταξύ τους. Πλέον δεν υπάρχουν περιορισμοί στον όγκο της αλληλογραφίας. Μπορείτε να στέλνετε αρχεία κάθε μεγέθους. Τα μηνύματα κάθε μεγέθους θα αποστέλλονται κανονικά.

Αυτόματη διαγραφή μηνυμάτων

Για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας στον μέγιστο βαθμό, μπορείτε να ορίσετε χρόνο αυτόματης διαγραφής για οποιοδήποτε μήνυμα ή αρχείο. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι δυνατή η επαναφορά αυτών των πληροφοριών.

Αποκεντρωμένη υποδομή

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του Beeble, δημιουργήσαμε μια ασφαλή υποδομή διακομιστή με βλαβοανοχή. Τα δεδομένα των χρηστών μας κρυπτογραφούνται με ασφάλεια, κατανέμονται γεωγραφικά και νομικά μεταξύ διαφορετικών χωρών και αντιγράφονται για μέγιστη προστασία.

Μηνύματα ήχου και βίντεο για όλους

Μέσω της αλληλογραφίας του Beeble μπορείτε να ανταλλάξετε μηνύματα ήχου και βίντεο. Η αλληλογραφία γίνεται εύκολη και δυναμική. Αυτά τα μηνύματα μπορούν να σταλούν με επιτυχία σε χρήστες άλλων υπηρεσιών αλληλογραφίας.

Μόνο ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης

Ο μοναδικός και σύνθετος κωδικός πρόσβασης είναι το κλειδί για τα δεδομένα σας. Το σύστημα του Beeble δεν προωθεί, αποθηκεύει ή χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασής σας σε ανοιχτή μορφή. Μόνο εσείς τον γνωρίζετε και τον εισάγετε μόνο στη δική σας συσκευή. Δεν μπορούμε να ανακτήσουμε ή να σας υπενθυμίσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας, καθώς δεν τον γνωρίζουμε.

Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το Beeble

Η ελευθερία της επικοινωνίας δεν ήταν ποτέ τόσο προστατευμένη και ασφαλής.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση
 • Invitation Apply Form

  Beeble project presently is in a closed testing stage.
  At the moment, we do not offer the possibility of free registration.
  You can only create an account in Beeble by invitation from existing users or from the project administration.

  If you have a desire to help us in testing Beeble, you can leave a request for an invitation by filling out a short form. We will contact you shortly.


 • Pobierz zaproszenie

  Projekt Beeble jest w fazie testów zamkniętych.
  W tej chwili nie zapewniamy możliwości swobodnej rejestracji.

  Możesz utworzyć konto w Beeble tylko na zaproszenie od istniejących użytkowników lub od administracji projektu.

  Jeśli masz ochotę pomóc nam w testowaniu Beeble, możesz złożyć wniosek o zaproszenie, wypełniając krótki kwestionariusz. Na pewno skontaktujemy się z Tobą.


 • Получить приглашение

  Проект Beeble находится в стадии закрытого тестирования.
  В данный момент мы не предоставляем возможность свободной регистрации.
  Создать учетную запись Beeble можно только по приглашению от существующих пользователей или от администрации проекта.

  Если у вас есть желание помочь нам в тестировании Beeble, вы можете оставить заявку на получение приглашения, заполнив небольшую анкету. Мы обязательно свяжемся с вами.