Privāts šifrēts pasts un mākonis bez trešo pušu pieejas

Jūsu informācija pieder tikai un vienīgi jums.

Vairāk par produktu

Kas ir Beeble?

Mēs esam izveidojuši drošu pastu un mākoņkrātuvi, pirmajā vietā izvirzot privātumu.

Platforma Beeble jau sākotnēji tika veidota tā, lai lietotāja informācija būtu pieejama tikai un vienīgi viņam.

Informācija mūsu serveros netiek uzglabāta, pārsūtīta un apstrādāta atklātā veidā. Mums nav piekļuves lietotāja parolēm un šifrēšanas atslēgām. Visi dati vispirms tiek šifrēti klienta ierīcē un tikai tad pārsūtīti mums. Tas nozīmē, ka ne mēs, ne trešās puses nevar atšifrēt pie mums uzglabāto informāciju un piekļūt vēstuļu saturam un failiem bez to īpašnieka ziņas.

Skatīt priekšrocības

Kāpēc izvēlēties Beeble?

Mēs uzskatām, ka katram cilvēkam ir tiesības uz privātumu un savas informācijas aizsardzību.

cloud padlock icon

KONFIDENCIALITĀTE

Jūsu unikālā parole un šifrēšanas atslēgas ir zināmi tikai jums. Ne mēs, ne kāda cita persona nevarēs piekļūt jūsu informācijai bez jūsu atļaujas. Tas attiecas kā uz pastu, tā arī uz mākoni.

code icon

ŠIFRĒŠANA

Viss pasts un faili tiek šifrēti ar pārbaudītiem kriptogrāfiskiem algoritmiem. Tādā veidā tiek izslēgta iespējamība, ka jūsu informācija nonāks trešo pušu rīcībā. Pat mums nav piekļuves jūsu personīgajai informācijai.

padlock icon

DROŠĪBA

Mēs esam izveidojuši sadalītu un decentralizētu šifrēto datu glabāšanas infrastruktūru. Visa informācija ir aizsargāta un ģeogrāfiski dublēta vairākās valstīs.

Pati svarīgākā informācija jums vienmēr ir viegli pieejama

Patiešām drošs un šifrēts pasts un mākoņkrātuve maksimālam privātumam.

Savietojamība ar parasto e-pastu

Šifrētās vēstules un failus var sūtīt adresātiem, kas izmanto tradicionālo elektronisko pastu.
Tādā veidā tiek nodrošināta komunikācijas drošība ar jebkuru pasta lietotāju.

Vienkārša lietošana

Beeble darbība tiek nodrošināta uz jebkādas ierīces un jūsu datu aizsardzība notiek automātiski un nepamanāmi.Darbam ar pastu un mākoņkrātuvi nav nepieciešams instalēt papildus programmas un spraudņus.

Pasta un mākoņa mijiedarbība

Beeble pasts un mākonis in savstarpēji integrēti. Vēstuļu apjomam vairs nav ierobežojumu. Jūs varat pārsūtīt jebkāda izmēra failus, kuri tiks nogādāti saņēmējam.

Pašiznīcinošās vēstules

Lai nodrošinātu maksimālu konfidencialitāti, jebkurai vēstulei vai failam var noteikt laiku tā automātiskai dzēšanai, pēc kuras atjaunot šo informāciju nebūs iespējams.

Decentralizēta infrastruktūra

Izstrādājot Beeble, mēs esam izveidojuši bojājumpiecietīgu un drošu serveru infrastruktūru. Mūsu lietotāju dati ir droši šifrēti, ģeogrāfiski un juridiski sadalīti starp vairākām valstīm un dublēti, lai nodrošinātu maksimālu drošību.

Audio un video ziņojumi

Beeble pastā jums ir iespēja apmainīties ar audio un video ziņojumiem. Sarakste kļūst viegla un dinamiska. Šādus ziņojumus var sūtīt arī lietotājiem, kuri izmanto citus e-pasta servisus.

Parole ir zināma tikai lietotājam

Jūsu unikālā un sarežģītā parole ir atslēga jūsu datiem. Beeble sistēmā jūsu parole netiek pārsūtīta, saglabāta un izmantota atklātā veidā. Parole, ko ievadāt jūsu ierīcē, ir zināma tikai jums. Mēs nevaram atjaunot vai atgādināt jums aizmirsto paroli, jo tā mums nav zināma.

Sāc izmantot Beeble

Komunikācijas brīvība nekad nav bijusi tik droša.

Kā piekļūt Beeble
 • Invitation Apply Form

  Beeble project presently is in a closed testing stage.
  At the moment, we do not offer the possibility of free registration.
  You can only create an account in Beeble by invitation from existing users or from the project administration.

  If you have a desire to help us in testing Beeble, you can leave a request for an invitation by filling out a short form. We will contact you shortly.


 • Pobierz zaproszenie

  Projekt Beeble jest w fazie testów zamkniętych.
  W tej chwili nie zapewniamy możliwości swobodnej rejestracji.

  Możesz utworzyć konto w Beeble tylko na zaproszenie od istniejących użytkowników lub od administracji projektu.

  Jeśli masz ochotę pomóc nam w testowaniu Beeble, możesz złożyć wniosek o zaproszenie, wypełniając krótki kwestionariusz. Na pewno skontaktujemy się z Tobą.


 • Получить приглашение

  Проект Beeble находится в стадии закрытого тестирования.
  В данный момент мы не предоставляем возможность свободной регистрации.
  Создать учетную запись Beeble можно только по приглашению от существующих пользователей или от администрации проекта.

  Если у вас есть желание помочь нам в тестировании Beeble, вы можете оставить заявку на получение приглашения, заполнив небольшую анкету. Мы обязательно свяжемся с вами.