Prywatna, zaszyfrowana poczta i chmura bez dostępu osób trzecich

Twoje informacje należą tylko do Ciebie. Kropka.

Szczegóły produktu

Co to jest Beeble?

Stworzyliśmy bezpieczną pocztę i przechowywanie w chmurze, dając priorytet prywatności.

Platforma Beeble od samego początku została stworzona w taki sposób, aby nikt oprócz użytkownika nie miał dostępu do jego informacji.

Nasze serwery nie przechowują, nie przesyłają ani nie przetwarzają informacji w formie jawnej. Nie mamy dostępu do haseł i kluczy szyfrowania użytkowników. Wszystkie dane są najpierw szyfrowane na urządzeniu klienta, a następnie trafiają do nas. Oznacza to, że ani my, ani żadna osoba trzecia nie może odszyfrować przechowywanych przez nas informacji i odczytać treści wiadomości e-mail lub plików bez udziału użytkownika, do którego należą.

Zobacz korzyści

Dlaczego Beeble?

Wierzymy, że każdy ma prawo do prywatności i ochrony swoich informacji.

cloud padlock icon

PRYWATNOŚĆ

Twoje unikalne hasło i klucze szyfrowania są znane tylko Tobie. Ani my, ani nikt inny nie może uzyskać dostępu do informacji bez Twojej zgody.
Dotyczy to zarówno poczty, jak i chmury.

code icon

SZYFROWANIE

Wszystkie wiadomości i pliki są szyfrowane za pomocą sprawdzonych algorytmów kryptograficznych. Wyklucza to możliwość dostępu do informacji osób trzecich.
Nawet my nie możemy jej przeczytać.

padlock icon

NIEZAWODNOŚĆ

Stworzyliśmy rozproszoną, zdecentralizowaną infrastrukturę do przechowywania zaszyfrowanych danych. Wszystkie informacje są chronione i geograficznie powielane w różnych krajach.

Najważniejsze informacje są zawsze pod ręką

Prawdziwie bezpieczna, zaszyfrowana poczta i przechowywanie w chmurze przy zachowaniu maksymalnej prywatności.

Kompatybilność ze zwykłą pocztą

Zaszyfrowane wiadomości e-mail i pliki można wysyłać do odbiorców korzystających z tradycyjnej poczty e-mail. W ten sposób zachowasz bezpieczeństwo komunikacji z dowolnym rozmówcą.

Łatwe użytkowanie

Beeble działa na dowolnym urządzeniu, a ochrona Twoich danych odbywa się automatycznie i dyskretnie. Do pracy z pocztą i chmurą nie trzeba instalować dodatkowych programów ani wtyczek.

Symbioza poczty i chmury

Poczta i chmura Beeble są zintegrowane ze sobą. Nie ma już ograniczeń co do wielkości e-maili. Możesz przesyłać pliki o dowolnej wielkości. E-maile o dowolnej wielkości zostaną dostarczone.

Automatyczne usuwanie wiadomości

Aby zachować maksymalną poufność, można przypisać czas automatycznego usuwania do dowolnej wiadomości e-mail lub pliku. Następnie nie można tych informacji odzyskać.

Zdecentralizowana infrastruktura

Podczas opracowywania Beeble stworzyliśmy odporną na awarie i bezpieczną infrastrukturę serwerową. Dane naszych użytkowników są bezpiecznie szyfrowane, geograficznie i prawnie rozdzielane między różne kraje i powielane w celu osiągnięcia maksymalnej ochrony.

Wiadomości audio i wideo dla wszystkich

W poczcie Beeble możesz udostępniać wiadomości audio i wideo. Korespondencja staje się łatwa i dynamiczna. Wiadomości te można z powodzeniem wysyłać do użytkowników innych usług pocztowych.

Hasło zna tylko użytkownik

Twoje unikalne i złożone hasło jest kluczem do Twoich danych. System Beeble nie przekazuje, nie zapisuje ani nie używa hasła w postaci zwykłego tekstu. Tylko Ty go znasz i wpisujesz tylko na swoim urządzeniu. Nie możemy odzyskać ani przypomnieć hasła, ponieważ go nie znamy.

Zacznij używać Beeble

Wolność komunikacji nigdy nie była tak chroniona i bezpieczna.

Jak uzyskać dostęp
 • Invitation Apply Form

  Beeble project presently is in a closed testing stage.
  At the moment, we do not offer the possibility of free registration.
  You can only create an account in Beeble by invitation from existing users or from the project administration.

  If you have a desire to help us in testing Beeble, you can leave a request for an invitation by filling out a short form. We will contact you shortly.


 • Pobierz zaproszenie

  Projekt Beeble jest w fazie testów zamkniętych.
  W tej chwili nie zapewniamy możliwości swobodnej rejestracji.

  Możesz utworzyć konto w Beeble tylko na zaproszenie od istniejących użytkowników lub od administracji projektu.

  Jeśli masz ochotę pomóc nam w testowaniu Beeble, możesz złożyć wniosek o zaproszenie, wypełniając krótki kwestionariusz. Na pewno skontaktujemy się z Tobą.


 • Получить приглашение

  Проект Beeble находится в стадии закрытого тестирования.
  В данный момент мы не предоставляем возможность свободной регистрации.
  Создать учетную запись Beeble можно только по приглашению от существующих пользователей или от администрации проекта.

  Если у вас есть желание помочь нам в тестировании Beeble, вы можете оставить заявку на получение приглашения, заполнив небольшую анкету. Мы обязательно свяжемся с вами.