O Beeble

Jesteśmy grupą przedsiębiorców, entuzjastów, programistów i inżynierów, którzy są zaniepokojeni nowoczesnymi trendami i wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa informacji i prywatności. Łącząc się w walce o prywatność w erze cyfrowej, tworzymy poufne i bezpieczne środowisko do komunikacji, przechowywania wszelkich danych i automatyzacji procesów roboczych.

HRC logo

Cytat

“Rada Praw Człowieka”


quotes

Potrzeba reagowania na wyzwania, jakie stwarza świat cyfrowy w kontekście prawa do prywatności, staje się pilniejsza niż kiedykolwiek. Technologie cyfrowe, które rozwijają się głównie dzięki sektorowi prywatnemu i które nieustannie wykorzystują dane związane z życiem ludzi, stopniowo przenikają do struktury społecznej, kulturowej, ekonomicznej i politycznej współczesnego społeczeństwa. Możliwości technologii takich jak Big Data i sztuczna inteligencja oraz ilość wykorzystywanych w nich danych stale rosną, grożąc wytworzeniem intruzyjnego środowiska cyfrowego, w którym zarówno państwa, jak i przedsiębiorstwa komercyjne będą mogły śledzić na niespotykaną dotąd skalę, a także analizować i przewidywać zachowania ludzi, a nawet manipulować nimi. Chociaż trudno zaprzeczyć, że technologie oparte na danych mogą znaleźć bardzo przydatne zastosowania. Jeśli te zmiany technologiczne nie będą zarządzane z wielką ostrożnością, mogą stać się poważnym zagrożeniem dla ludzkiej godności, autonomii, prywatności i praw człowieka.

— fragment raportu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka.

Od siebie dodajmy, że dominacja wielkich gigantów technologicznych pozwala im gromadzić bezprecedensową władzę nad światem cyfrowym poprzez zbieranie i zarabianie na prywatnych i biznesowych wiadomościach miliardów ludzi. Ich ukryta kontrola niszczy istotę prywatności i tworzy bezprecedensowe wyzwania dla praw człowieka.

Naszą misją jest dać ludziom alternatywę, w której leży paradygmat absolutnej prywatności. Gdzie wszystkie Twoje informacje są Twoją własnością i nikt nie może uzyskać do nich dostępu bez Twojej wiedzy i woli.

Historia

“Viam Supervadet Vadens”


Globalne rozprzestrzenianie się Internetu doprowadziło prawdopodobnie do największej transformacji politycznej, kulturowej i społecznej w historii ludzkości. Niespotykany dotąd dostęp do informacji miliardów ludzi doprowadził do niesamowitych możliwości i ujawnienia ludzkiego potencjału. Jednakże w tym samym stopniu doprowadziło to do całkowitej kontroli ludności przez państwo, osoby prywatne i korporacje, manipulacji opinią publiczną i do fałszerstw. Warto zauważyć, że koncentracja wszystkich informacji użytkownika w firmach technologicznych, do których mają one pełny dostęp, daje im niesamowitą przewagę konkurencyjną.

Obserwując i analizując te trendy, w 2009 r. narodził się pomysł stworzenia projektu wyłącznie na własne potrzeby, w którym byłaby możliwość komunikowania się i przechowywania informacji bez obawy o przecieki i dostęp osób trzecich. Jednakże masowe ujawnienia ostatnich lat dokonane przez Juliana Assange’a i Edwarda Snowdena skłoniły nas do ponownego przemyślenia pomysłów dostosowanych do własnych potrzeb i rozszerzenia ich na skalę globalną. Priorytetem projektu stała się koncepcja absolutnej prywatności.

Rozpoczęto przygotowania: opisy, zadania techniczne, formowanie zespołu i poszukiwanie funduszy. Na realizację projektu potrzebne były znaczne środki finansowe. Próby uzyskania inwestycji natknęły się na niedopuszczalne wymagania, które często były sprzeczne z paradygmatem projektu.

I dopiero po ośmiu długich latach, w 2017 roku, mieliśmy okazję zrealizować ten projekt we własnym zakresie, niezależnie.

phone image label image wi-fi logo
upload image share image

Zacznij używać Beeble

Brak reklam i sprzedaży informacji o użytkowniku stronom trzecim.

Jak uzyskać dostęp