Σχετικά με εμάς

Είμαστε μια ομάδα επιχειρηματιών, ενθουσιωδών επαγγελματιών, προγραμματιστών και μηχανικών που ενδιαφέρονται για τις τρέχουσες τάσεις και τα προβλήματα στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών και του απορρήτου. Έχοντας ενωθεί στον αγώνα για το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή στην ψηφιακή εποχή, έχουμε δημιουργήσει ένα εμπιστευτικό και ασφαλές περιβάλλον για επικοινωνία, αποθήκευση οποιωνδήποτε δεδομένων και αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών.

Η ανάγκη ανταπόκρισης στις προκλήσεις που θέτει ο ψηφιακός κόσμος, στο πλαίσιο του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, γίνεται πιο έντονη από ποτέ. Οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες αναπτύσσονται κυρίως χάρη στον ιδιωτικό τομέα και χρησιμοποιούν συνεχώς δεδομένα που σχετίζονται με τη ζωή των ανθρώπων, διεισδύουν σταδιακά στην κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και πολιτική δομή της σύγχρονης κοινωνίας. Οι δυνατότητες τεχνολογιών όπως τα “μεγάλα δεδομένα” (big data) και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και ο όγκος των δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις τεχνολογίες αυξάνονται συνεχώς, απειλώντας να δημιουργήσουν ένα παρεμβατικό ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο τόσο τα κράτη όσο και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να μας παρακολουθούν σε πρωτοφανές επίπεδο, καθώς και να αναλύουν και να προβλέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, ακόμη και να τη χειρίζονται. Αν και είναι δύσκολο να αρνηθούμε ότι οι τεχνολογίες που βασίζονται στα δεδομένα μπορούν να βρουν πολύ χρήσιμες εφαρμογές. Εάν αυτές οι τεχνολογικές αλλαγές δεν αντιμετωπιστούν με μεγάλη προσοχή, μπορούν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αυτονομία, την ιδιωτική ζωή και την ύπαρξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα.

— απόσπασμα από την
Έκθεση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Από μόνοι μας, προσθέτουμε ότι η κυριαρχία των μεγάλων τεχνολογικών γιγάντων τους δίνει τη δυνατότητα να συσσωρεύουν άνευ προηγουμένου δύναμη στον ψηφιακό κόσμο μέσω της συλλογής δεδομένων και της δημιουργίας εσόδων από τα προσωπικά και εμπορικά δεδομένα δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Ο κρυφός έλεγχός τους αλλοιώνει την ίδια την ουσία της ιδιωτικής ζωής και δημιουργεί πρωτοφανείς προκλήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η αποστολή μας είναι να δώσουμε στους ανθρώπους μια εναλλακτική λύση που ενσωματώνει το παράδειγμα της απόλυτης ιδιωτικότητας. Σε αυτήν τη λύση, όλες οι πληροφορίες σας είναι δική σας ιδιοκτησία και κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτήν χωρίς τη γνώση και τη συναίνεσή σας.

Ιστορία

“VIAM SUPERVADET VADENS”

Η παγκόσμια εξάπλωση του Διαδικτύου ίσως οδήγησε στον πιο φιλόδοξο πολιτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της ανθρώπινης ιστορίας. Η άνευ προηγουμένου πρόσβαση στα δεδομένα δισεκατομμυρίων ανθρώπων οδήγησε σε απίστευτες ευκαιρίες και στην αποκάλυψη του μεγάλου εύρους δυνατοτήτων του ανθρώπου. Αλλά στον ίδιο βαθμό, αυτό οδήγησε στον πλήρη έλεγχο του πληθυσμού από κράτος, ιδιώτες και εταιρείες, στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης και την απάτη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η συγκέντρωση όλων των δεδομένων των χρηστών από τις εταιρείες τεχνολογίας, στα οποία έχουν πλήρη πρόσβαση, τους δίνει απίστευτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Παρατηρώντας και αναλύοντας αυτές τις τάσεις, το 2009 η ιδέα για το πρότζεκτ μας προέκυψε αποκλειστικά για τις δικές σας ανάγκες. Η ιδέα αφορούσε τη δυνατότητα επικοινωνίας και αποθήκευσης δεδομένων, χωρίς τον φόβο διαρροών και πρόσβασης τρίτων. Αλλά οι τεράστιες αποκαλύψεις των τελευταίων ετών που έγιναν από τον Τζούλιαν Ασάνζ και τον Έντουαρντ Σνόουντεν μας ανάγκασαν να επανεξετάσουμε τις ιδέες που επικεντρώνονται στις δικές σας ανάγκες και να τις επεκτείνουμε σε παγκόσμια κλίμακα. Στο πρότζεκτ μας, κύριο ρόλο παίζει η έννοια της απόλυτης ιδιωτικότητας.

Κι έτσι ξεκίνησε η προετοιμασία: περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, δημιουργία ομάδων και συγκέντρωση χρημάτων. Για την υλοποίηση του πρότζεκτ, απαιτήθηκαν σημαντικοί οικονομικοί πόροι. Οι προσπάθειες εξασφάλισης επενδύσεων συνάντησαν απαράδεκτες απαιτήσεις, οι οποίες συχνά ήταν αντίθετες με το παράδειγμα που προωθούσε το πρότζεκτ.

Και μόνο μετά από οκτώ χρόνια, το 2017, είχαμε την ευκαιρία να υλοποιήσουμε αυτό το πρότζεκτ μόνοι μας, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο.

Πορεία ανάπτυξης του πρότζεκτ

Χρονολόγιο

2017
Έναρξη του πρότζεκτ, δημιουργία της βασικής υποδομής του Beeble

Κρυπτογράφηση της αλληλογραφίας μέσω Beeble

Αυτόματη διαγραφή μηνυμάτων

2018

Δημιουργία της κατανεμημένης υποδομής

Μηνύματα ήχου και βίντεο

Ασφαλής αναζήτηση πλήρους κειμένου

Επαφές και ομάδες

2019

Δημιουργία του cloud του Beeble

Δημιουργία του συστήματος αρχείων

Κρυπτογράφηση των δεδομένων χρήστη

Ενσωμάτωση cloud και αλληλογραφίας

2020

Σύνδεση των διαδικτυακών χώρων πελατών

Εν ώρα εργασίας

Ανεξάρτητος έλεγχος ασφαλείας

Πρώιμη πρόσβαση

Έχει σχεδιαστεί

Εφαρμογή για φορητές συσκευές

Αποστολή άμεσων μηνυμάτων μεταξύ χρηστών

Ασφαλές ημερολόγιο

Σύστημα αυτοματισμού για εργασία με έγγραφα

Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το Beeble

Χωρίς διαφήμιση ή πώληση δεδομένων χρήστη σε τρίτους.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση
 • Invitation Apply Form

  Beeble project presently is in a closed testing stage.
  At the moment, we do not offer the possibility of free registration.
  You can only create an account in Beeble by invitation from existing users or from the project administration.

  If you have a desire to help us in testing Beeble, you can leave a request for an invitation by filling out a short form. We will contact you shortly.


 • Pobierz zaproszenie

  Projekt Beeble jest w fazie testów zamkniętych.
  W tej chwili nie zapewniamy możliwości swobodnej rejestracji.

  Możesz utworzyć konto w Beeble tylko na zaproszenie od istniejących użytkowników lub od administracji projektu.

  Jeśli masz ochotę pomóc nam w testowaniu Beeble, możesz złożyć wniosek o zaproszenie, wypełniając krótki kwestionariusz. Na pewno skontaktujemy się z Tobą.


 • Получить приглашение

  Проект Beeble находится в стадии закрытого тестирования.
  В данный момент мы не предоставляем возможность свободной регистрации.
  Создать учетную запись Beeble можно только по приглашению от существующих пользователей или от администрации проекта.

  Если у вас есть желание помочь нам в тестировании Beeble, вы можете оставить заявку на получение приглашения, заполнив небольшую анкету. Мы обязательно свяжемся с вами.