Par mums

Mēs esam uzņēmēju, entuziastu, izstrādātāju un inženieru grupa, kurus uztrauc pašreizējās tendences un problēmas informācijas drošības un privātuma jomā. Apvienojoties cīņā par tiesībām uz privātumu digitālajā laikmetā, mēs izstrādājam konfidenciālu un drošu vidi saziņai, jebkādu datu glabāšanai un darba procesu automatizācijai.

Nepieciešamība reaģēt uz izaicinājumiem, ko digitālā pasaule rada saistībā ar tiesībām uz privātumu, kļūst aktuālāka nekā jebkad agrāk. Digitālās tehnoloģijas, kuras tiek izstrādātas galvenokārt pateicoties privātajam sektoram un kurās tiek pastāvīgi izmantoti dati, kas saistīti ar cilvēku dzīvi, pakāpeniski iekļūst mūsdienu sabiedrības sociālajā, kultūras, ekonomiskajā un politiskajā struktūrā. Tādu tehnoloģiju kā “lielie dati” un mākslīgais intelekts iespējas, kā arī tajās izmantoto datu apjoms nepārtraukti pieaug, draudot radīt intruzīvu digitālo vidi, kurā gan valstis, gan komercuzņēmumi varēs veikt izsekošanu vēl nepieredzētā mērogā, kā arī analizēt un prognozēt cilvēku uzvedību un pat manipulēt. Lai gan ir grūti noliegt, ka uz datiem balstītas tehnoloģijas var rast noderīgu pielietojumu, ja šīs tehnoloģiskās izmaiņas netiks ļoti piesardzīgi pārvaldītas, tās var kļūt par nopietniem draudiem cilvēka cieņai, patstāvībai, privātumam un cilvēktiesību pastāvēšanai kopumā.

— izvilkums no ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos ziņojuma.

Varam piebilst, ka tehnoloģisko milžu dominēšana ļauj tiem uzkrāt nepieredzētu varu pār digitālo pasauli, vācot un monetizējot cilvēku personīgo un biznesa informāciju. Viņu slēptā kontrole iznīcina pašu privātuma būtību un rada nepieredzētus izaicinājumus cilvēktiesībām.

Mūsu misija ir sniegt cilvēkiem alternatīvu, kas ietver absolūta privātuma paradigmu, kur visa jūsu informācija ir jūsu īpašums, un neviens bez jūsu ziņas un vēlēšanās nevar tai piekļūt.

Vēsture

“VIAM SUPERVADET VADENS”

Interneta globālā izplatība, iespējams, ir novedusi pie vērienīgākajām politiskajām, kultūras un sociālajām pārmaiņām cilvēces vēsturē. Līdz šim bezprecedentā piekļuve miljardiem cilvēku informācijai ir radījusi neticamas iespējas un cilvēka potenciāla atklāšanu. Bet tādā pašā mērā tas ir novedis pie valsts, privātpersonu un korporāciju pilnīgas kontroles pār iedzīvotājiem, manipulācijām ar sabiedrības viedokļiem un krāpšanu. Ir vērts atzīmēt, ka tehnoloģiju uzņēmumiem visas tiem pilnībā pieejamās lietotāju informācijas apkopošana sniedz neticamas konkurences priekšrocības.

Novērojot un analizējot šīs tendences, 2009. gadā radās ideja par projekta izveidi tikai personīgajām vajadzībām, kur būtu iespēja sazināties un uzglabāt informāciju, nebaidoties no informācijas noplūdēm un trešo personu piekļuves. Taču pēdējo gadu vērienīgās atmaskošanas, kuras veikuši Džulians Asanžs un Edvards Snoudens, lika mums pārskatīt idejas, kas vērstas uz mūsu pašu vajadzībām, un izvērst tās globālā mērogā. Kā prioritāte projektā tika izvirzīta absolūta privātuma koncepcija.

Sākās aprakstu, darba tehnisko uzdevumu sagatavošanās darbi, komandas veidošana un līdzekļu piesaiste. Projekta realizācijai bija nepieciešami ievērojami finanšu resursi. Mēģinot piesaistīt investorus saskarāmies ar nepieņemamām prasībām, kas bieži vien bija pretrunā ar projekta paradigmu.

Un tikai pēc astoņiem ilgiem gadiem, 2017. gadā, mums radās iespēja šo projektu īstenot patstāvīgi, neatkarīgi no citiem.

Projekta attīstības karte

Laika skala

2017
Projekta sākums, Beeble kodola izveide

Vēstuļu šifrēšana Beeble ietvaros

Pašiznīcinošās vēstules

2018

Sadalītās infrastruktūras izveide

Audio un video ziņojumi

Droša pilnteksta meklēšana

Kontakti un grupas

2019

Beeble mākoņa izveide

Failu sistēmas izstrāde

Lietotāju datu šifrēšana

Mākoņa un pasta integrācija

2020

Klientu domēnu pieslēgšana

Darbībā

Neatkarīgs drošības audits

Agrīnā piekļuve

Ieplānots

Mobilā lietotne

Tūlītēja ziņojumapmaiņa starp lietotājiem

Drošs kalendārs

Automatizācijas sistēma darbam ar dokumentiem

Sāc lietot Beeble

Nekādu reklāmu un lietotāja informācijas nodošanas trešajām personām.

Kā iegūt piekļuvi
 • Invitation Apply Form

  Beeble project presently is in a closed testing stage.
  At the moment, we do not offer the possibility of free registration.
  You can only create an account in Beeble by invitation from existing users or from the project administration.

  If you have a desire to help us in testing Beeble, you can leave a request for an invitation by filling out a short form. We will contact you shortly.


 • Pobierz zaproszenie

  Projekt Beeble jest w fazie testów zamkniętych.
  W tej chwili nie zapewniamy możliwości swobodnej rejestracji.

  Możesz utworzyć konto w Beeble tylko na zaproszenie od istniejących użytkowników lub od administracji projektu.

  Jeśli masz ochotę pomóc nam w testowaniu Beeble, możesz złożyć wniosek o zaproszenie, wypełniając krótki kwestionariusz. Na pewno skontaktujemy się z Tobą.


 • Получить приглашение

  Проект Beeble находится в стадии закрытого тестирования.
  В данный момент мы не предоставляем возможность свободной регистрации.
  Создать учетную запись Beeble можно только по приглашению от существующих пользователей или от администрации проекта.

  Если у вас есть желание помочь нам в тестировании Beeble, вы можете оставить заявку на получение приглашения, заполнив небольшую анкету. Мы обязательно свяжемся с вами.